Тематика журналу «Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»)» стосується теоретичних і практичних проблем економіки та управління у сфері нафтогазового комплексу і охоплює такі розділи:

 

  • КОЛОНКА РЕДАКЦІЇ
  • УПРАВЛІННЯ В НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ.
  • ЕКОНОМІКА НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ.
  • ГАЛУЗЕВИЙ МАРКЕТИНГ.
  • ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ.
  • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ІНШИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ.
  • НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ.