Про видання

Назва видання: Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»)
Засновник: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Міжнародний стандартний серійний номер: ISSN 1993-9965
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17023-5793Р видане Міністерством юстиції України 9 жовтня 2010 р
Періодичність: 2 рази на рік
Видається: З вересня 2010 року
Головний редактор: Доктор економічних наук, професор В.П. Петренко
Заступник головного редактора: Доктор економічних наук, професор Я.С. Витвицький
Відповідальний секретар: Кандидат економічних наук, доц. С.Я. Кісь

Редакційна колеґія:
Витвицький Я. С. – докт. екон. наук, професор, заступник головного редактора (м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу).
Благун І. С. – докт. екон. наук, професор (м. Івано-Франківськ).
Галиця І. О. – докт. екон. наук, професор (м. Київ).
Гораль Л. Т. - докт. екон. наук, доцент (м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу).
Данилюк М. О. – докт. екон. наук, професор (м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу).
Дзьоба О. Г. – докт. екон. наук, доцент (м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу).
Йантонь-Дроздовська Ельжбета – prof., dr hab. nauk ekonomicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. (Польща).
Карпаш О. М. – докт. техн. наук, професор (м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу).
Колбушкін І. Ю. – докт. екон. наук, професор (м. Київ).
Крижанівський Є. І. – докт. техн. наук, професор, чл.-кор. НАН України (м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу).
Кісь С. Я. – канд. екон. наук, доцент, відповідальний секретар (м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу).
Лапко О. О. – докт. екон. наук, професор (м. Київ).
Онищенко О. В. – докт. екон. наук, професор (м. Полтава).
Орлова В. К. – канд. екон. наук, професор (м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу).
Петренко В. П. – докт. екон .наук, професор, головний редактор (м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу).
Полянська А. С. – докт. екон. наук, доцент (м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу).
Скворцов І. Б. – докт. екон. наук, професор (м. Львів).
Сухін Є. І. – докт. екон. наук (м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу).
Чукаєва І. К. – докт. екон. наук, професор (м. Київ).
Устенко А. О. – докт. екон. наук, доцент (м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу).
Фадєєва І. Г. – докт. екон. наук, доцент (м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу).

Мова видання: Статті друкуються українською, англійською та російською мовами
Адреса редакції: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська 15, Україна, 76019
Тел.: +380 (342) 4-22-61
E-mail: visnyknaftagas@gmail.com