СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

  • О. Ю. Кушлик
  • Г. С. Степанюк
Keywords: підприємства нафтогазового комплексу, стратегічний аспект в управлінні, стратегічний розвиток, управлінські рішення, стратегічні рішення.

Abstract

Розглянуто негативні процеси у розвитку підприємств нафтогазового
комплексу. Обґрунтовано сутність стратегічного аспекту в управлінні
підприємствами нафтогазового комплексу.

References

1. Кісь С.Я. Петренко В.П. Щодо стратегічної доцільності та умов
трансформування НАК «Нафтогаз України» в сучасну інтелектуальну
компанію / Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць
(Дніпропетровський національний університет). – Дніпропетровськ, 2008. –
випуск 240. – С. 1298-1309.
2. Побігун С.А., Прокопенко О.Ю. Засади стратегічного планування
розвитку підприємств нафтопереробної галузі // Регіональна економіка. – 2009.
– №2. – С. 88-94.
3. Данилюк М.О. Організаційно-економічні основи реформування
нафтогазового комплексу України. – Київ: «Манускрипт». 1998. – 223 с.
4. Карп І.М. Нафтогазовий комплекс України // Вісник НАН України. –
2006. - №3 – С.32-41.
5. Іванух Р. Стратегічні проблеми розвитку нафтогазового комплексу
України // Регіональна економіка. – 2000. - №2. – С.16-25
6. Титаренко О. Партнерство в нафтовому і газовому секторах як наріжний
камінь енергетичної самодостатності України Новий економіст України. –
грудень 2008 р. – С.31.
7. Верба А.В., Гребешкова О.М. Аналітична оцінка управлінських
технологій розвитку українських підприємств // Актуальні проблеми економіки.
– 2010. – №5 (107). – С. 52-59.
Published
2018-05-05
How to Cite
Кушлик, О. Ю., & Степанюк, Г. С. (2018). СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), 1(1). Retrieved from http://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/68