Organizational and Economic Mechanisms of Energy Security Ensuring of National Economy

Authors

  • І. M. Мазур

Keywords:

organizational and economic mechanism, energy security of the national economy, functions, principles, scenarios of implementation

Abstract

Organizational and economic mechanism of ensuring energy security of the national economy represented, was defined the essential systematic conception: a) content; b) principles; c) functions; d) stages of formation and implementation; e) implementation scenarios and development.

References

1. Федорчак О. Зміст, структура та класифікація механізмів державного управління [Електронний ресурс] / Федорчак О. // Ефективність державного управління. – 2008. – № 14/15. – Режим доступу до журн.: URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Edu/2008_14_15/fail/Fedorchak.pdf. – (дата доступу 13.02.2014). – Назва з екрану.
2. Гальцова О. Л. Напрями вирішення основних проблем в енергетичній галузі України: інструменти державного регулювання / О. Л. Гальцова // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. – 2014. – Вип. 2. – С.181–186.
3. Пономаренко В. С. Механизм управления предприятием: стратегический аспект [Текст] / [В. С. Пономаренко, Е. Н. Ястремская, В. М. Луцковский и др.]. – Харьков: Изд. ХГЭУ, 2002. – 252 с.
4. Фролова А. В. Формування організаційно-економічного механізму управління забезпеченням екологічної безпеки держави [Електронний ресурс] / А. Фролова // Проблеми системного підходу в економіці підприємств. – 2011. – № 4. – Режим доступу до журн.: URL: http://pspep.com.ua/index.php/elektronne-vidannya/2011/4-2011/96-elektronne-vidannya/nomeri-za-2011-rik/nomer-4-za-2011-rik/85-frolova-a-v. – (дата доступу 16.02.2014). – Назва з екрану.
5. Микитенко В. В. Формування комплексної системи управління енергоефективністю у галузях промисловості: [монографія] / В.В. Микитенко. – К.: Ін-т економіки НАН України, Екс‖Об., 2005. – 336 с.
6. Микитенко В. В. Цільові функціонали регіональної стратегії управління забезпеченням енергоефективності промисловості / Микитенко В. В., Худолей В. Ю. // Економіка природокористування і охорони довкілля. – 2013. – С. 41–48. – Режим доступу: URL: http://economics-of-nature.net/uploads/arhiv/2013/Mykytenko.pdf. – (дата доступу 13.02.2015). – Назва з екрану.
7. Худолей В. Ю. Методологічні основи реалізації технологій управління забезпеченням енергоефективності функціонування регіональних промислових комплексів / В. Ю. Худолей // Соціально-економічний розвиток регіонів у контексті сучасних процесів міжнародної інтеграції. – Херсон: ХНТУ МОНмолодьспорту України, ПП «Вишемирський В. С.», 2010. – С. 168–175.
8. Мазур І. М. Аналіз енергетичної безпеки національної економіки: теоретичні та прикладні аспекти [Електронний ресурс] / Мазур І. М. // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. – Вип. № 2, грудень 2014 р. – Режим доступу: URL: http://global-national.in.ua/vipusk-1-2014/90-mazur-i-m-analiz-energetichnoji-bezpeki-natsionalnoji-ekonomiki-teoretichni-ta-prikladni-aspekti. – (дата доступу 27.01.2015).– Назва з екрану.

Published

2015-09-22

How to Cite

Мазур І. M. (2015). Organizational and Economic Mechanisms of Energy Security Ensuring of National Economy. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), 2(12), 63–67. Retrieved from https://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/117