Methods of Research of Structural Adjustment of Economical Complex of Region

Authors

  • Н. І. Ящеріцина

Keywords:

economic complex, transformations of markets, structural reorganization, special and general scientific methods.

Abstract

The following system of methods used to study the restructuring of the economic complex of the region ! general scientific methods (systematic approach, statistical, abstract-logical, literary, historical, structural analysis) and special methods (mapping, spatial analysis, balance sheet), which open and provide full information about the level of the economy from this region.

References

1. Сенюк Ю.В. Просторово-діяльнісний розвиток територіальних громад: інноваційно-інвестиційні пріоритети стратегії розвитку міської агломерації / Ю.В. Сенюк. – К. : УАН, 2011. – 52 с.
2. Остафійчук Я. Пріоритети розвитку промисловості міста Києва / Я. Остафійчук // Національне господарство України: теорія та практика управління : зб. наук. праць – К. : Рада по вивченню продуктивних сил
України НАН України, 2009. – 320 с.
3. Польова І.М. Система залучення іноземних інвестицій в Україну в процесі глобальної сервісизації : дис. канд. екон.наук : 08.00.02 / І.М. Польова. – Тернопіль, 2008. – 256 c.
4. Пугачевська К. Організація і підвищення ефективності діяльності спеціальних економічних зон (за матеріалами СЕЗ України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / К. Пугачевська. – Ужгород, 2003. – 21 с.
5. Іксарова Н. Зовнішня торгівля послугами як пріоритетний напрямок економічного розвитку в умовах глобалізації / Н. Іксарова // Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія» : зб. наук. праць. – Луцьк : ЛНЕУ, 2008. – №5 (20). – 317 с.
6. Наумова О.Е. Удосконалення системи сервісного обслуговування пасажирів на південній залізниці на підставі результатів маркетингового дослідження / О.Е. Наумова, О.І. Антонова, Л.В. Головань // Вісник еконо-
міки транспорту і промисловості – К. : УДАЗТ, 2011 - №34. – 437 с.
7. Скоробогатова Т.М. До питання про управлінні і обслуговуванні туристичних потоків: сервісно-логістичний підхід / Т.М. Скоробогатова // Економічний форум. – Луцьк : ЛНТУ,2011. – №4. – 353 с.
8. Дульська І.В. особливості інтеграційних процесів у високотехнологічних галузях промисловості на сучасному етапі / І.В. Дульська // Вісник МНТУ. – К. : МНТУ, 2011. – №2(5). - 212 с.
9. Бойко М. Місце і значення України в реалізації транспортної політики ЄС / М. Бойко, Г. Ерфан // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. – Ужгород : УНУ, 2011. – №33. – 223 с.
10. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unctadstat.unctad.org.

Published

2015-10-05

How to Cite

Ящеріцина, Н. І. (2015). Methods of Research of Structural Adjustment of Economical Complex of Region. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), 2(12), 141–145. Retrieved from https://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/128