СОЦІАЛЬНІ КОРПОРАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ: СУТНІСТЬ ТА ІНСТРУМЕНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Authors

  • Olga Sych Ivan Franko National University of Lviv
  • Iryna Pasinovych Lviv Polytechnic National University

DOI:

https://doi.org/10.31471/2409-0948-2022-1(25)-191-198

Keywords:

імпакт-інвестиції, корпоративна соціальна відповідальність, соціальні інвестиції, інструменти розвитку громад.

Abstract

У статті йдеться про соціальні інвестиції, їх значення, цілі, інструменти, джерела та значення. Погляд на інвестиції змінюється через поглиблення впровадження принципів сталого розвитку. Інвестиції розглядаються як інструмент вирішення соціальних проблем, збільшення людського капіталу, пом'якшення екологічних загроз. Значно зростає соціальна спрямованість інвестицій, пріоритетом яких є створення позитивного соціального впливу та соціального благополуччя. На основі аналізу вітчизняної та зарубіжної літератури дається авторське пояснення цього феномену. Корпоративні соціальні інвестиції визначені як одна з форм корпоративної соціальної відповідальності, яка передбачає реалізацію цільових проектів і програм, орієнтованих на інтереси основних зацікавлених сторін. Соціальні інвестиції можна охарактеризувати як інструмент, який не протистоїть бізнес-інтересам компанії, а доповнює та розширює можливості компанії впливати на спільноту та зменшувати можливі ризики від підприємницької діяльності.

В статті запропоновано класифікацію мотивів та інструментів інвестування залежно від статутних цілей компанії. Наголошено на зближенні діяльності неприбуткових організацій та комерційних бізнес-структур у реалізації проектів з соціальною складовою. Проведено порівняльну характеристику понять соціальні інвестиції, соціальна відповідальність бізнесу та імпакт-інвестиції. Охарактеризовано сучасні умови впровадження соціальних інвестицій в Україні та світі. Зокрема, виявлено, що в країнах із добре розвиненим фондовим ринком під соціально відповідальними інвестиціями розуміють насамперед інвестиції у фінансові інструменти, які здійснюються на фондовому ринку. Пандемія Covid-19 спричинила глобальні зміни в інвестиційному ландшафті. Багатьом країнам довелося витрачати свої і без того обмежені бюджети на боротьбу з наслідками пандемії, а не на досягнення цілей сталого розвитку. Україні, з її нерозвиненим фондовим ринком, варто адаптувати досвід створення фінансових установ розвитку громад та бета-корпорацій. Важливою умовою активізації соціальних інвестицій як в Україні, так і в світі є залучення до цього процесу навчальних закладів. Виховання агентів змін, які розуміють цілі сталого розвитку, аналізують корпоративну соціальну відповідальність, у майбутньому сформує відповідальних громадян, інвесторів, свідоме суспільство.

References

Kubátová, J.; Kročil, O. (2020). The Potential of Impact and Integral Investing for Sustainable Social Development and the Role of Academia in Their Dissemination. Sustainability, 12, 6939. URL: https://doi.org/10.3390/ su12176939.

Bondarenko, A. & Omelyanovych, L. (2009). Social investment as a factor in ensuring the socio-economic development of the state. Bulletin of the Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, 5 (79), 201–203.

Melnychuk, L. (2016). The essence and significance of social investments. Bulletin of the V.О. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv, 11, 434–437.

Sardak, S. & Egorova, I. (2017). Content and direction of socially responsible investment. Bulletin of the V.О. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv, 19, 236.

Hand, D., Dithrich, H, Sunderji, S. & Nova, N.(ed.) (2020) Annual Impact Investor Survey. Global Impact Investing Network, June 11, 2020/ URL: https://thegiin.org/research/publication/impinv-survey-2020

Principles for responsible investment (2015). URL: http://www.unpri.org/ viewer/?file=wp'content/uploads/PRI_Brochure_' 2015.

Lamy, Y.S., Leijonhufvud, C. & O’Donohoe, N. (2021). The Next 10 Years of Impact Investment. Sandford social innovation rewiew Mar. 16. URL: https://ssir.org/articles/entry/

Birken E. G. & Foreman D. (2020). What Is A Community Development Financial Institution (CDFI)? Forbes advisor, Sep. 29, URL: https://www.forbes.com/advisor/banking/what-is-a-cdfi-community-development-financial-institution/

Kernel (2021). Official website. URL: https://www.kernel.ua/sustainable-development/

Sych O.A.& Pasinovych I.I. (2021) Hybrid Business Models as a Response to the Modern Global Challenges. Sci. Innov., V.17, no 6. 61-71.

Downloads

Published

2022-07-17

How to Cite

Sych, O. ., & Pasinovych, I. (2022). СОЦІАЛЬНІ КОРПОРАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ: СУТНІСТЬ ТА ІНСТРУМЕНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), (1(25), 191–198. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2022-1(25)-191-198