ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРАВ КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ У НАФТОГАЗОВІЙ СФЕРІ

Authors

  • Я. С. Витвицький
  • У. Я. Витвицька

Keywords:

нематеріальні активи, оцінка, права користування надрами, нафтові і газові родовища.

Abstract

Розглянуто методичні підходи до оцінки прав користування надрами у
нафтогазовій сфері. Обґрунтовано методику визначення основних показників
необхідних для оцінки цього виду нематеріальних активів.

References

1. Международные стандарты оценки. Седьмое издание. 2005; [пер. с англ. И.
Л. Артеменкова, Г. И. Микерина, Н. В. Павлова]. – М.: ООО «Российское
общество оценщиков», 2005. – 414 с. – (Международные стандарты оценки).
2. Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (зі
змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36.
– с. 299.
3. Мендрул А. Г. Оценка стоимости нематериальных активов / А. Г. Мендрул,
В. С. Ларцев. – К: ООО «Полиграф-Информ», 2004. – 264 с.
4. Оцінка майнових прав інтелектуальної власності. Постанова КМУ № 1185
від 3 жовтня 2007 року. [Інтернет-ресурс] – Режим доступу:
http://www.akadem.kiev.ua – (Національний стандарт № 4).
5. Витвицький Я. С. Оцінка прав на здійснення господарської діяльності як
інструмент підвищення рівня капіталізації компаній у їх стратегічному
вартісно-орієнтованому управлінні / Я. С. Витвицький // Соціально-економічні
проблеми сучасного періоду України. Стратегії розвитку регіонів: методологія
розробки, механізми реалізації. Зб. наук. пр. НАН України. Ін-т регіональних
досліджень. – Львів, 2008. – Вип. 2 (70). – С. 262-270.
6. Постанова Кабінету Міністрів № 1755 від 29.11.2001 р. ”Про термін дії
ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і
порядок зарахування плати за її видачу” (зі змінами та доповненнями) //
[Інтернет-ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada/gov.ua
7. Архипов В. В. Объекты интеллектуальной собственности как товар и
подходы к экспертной оценке их стоимости: [методическое пособие]
/ Архипов В. В. – К.: НАУ, 2003. – 144 с.
8. Зайцев Ю. В. Поправка к стандартным ставкам роялти на различие уровней
рентабельности продукции лицензиатов и производителей в странах –
источниках этих поправок [Інтернет- ресурс]. / Ю. В Зайцев // МОК-Информ. –
Режим доступа: Е-mail: mok@valnet.ru. www.ValNet.ru
9. Витвицький Я. С. Урахування чинника часу під час оцінки бізнесу дохідним
підходом / Я. С. Витвицький // Державний інформаційний бюлетень про
приватизацію – К.: ФДМУ, 2006. – № 4. – С. 20-24.
10. Витвицький Я. С. Застосування методу реальних опціонів для оцінки
ресурсів та запасів газу / Я. С. Витвицький // Державний інформаційний
бюлетень про приватизацію – К.: ФДМУ, 2007. – № 4. – С. 44-47.
11. Витвицький Я. С. Економічна оцінка гірничого капіталу нафтогазових
компаній. Наукова монографія / Я. С. Витвицький. – Івано-Франківськ:
ІНТУНГ, 2007. – 431 с.
12. Наказ ФДМУ від 5 лютого 2004 р. № 236. / Державний інформаційний
бюлетень про приватизацію. – К.: ФДМУ. – № 4, 2004. – С. 51. –
(Нормативний документ Фонду державного майна України. Наказ).

Published

2018-05-05

How to Cite

Витвицький, Я. С., & Витвицька, У. Я. (2018). ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРАВ КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ У НАФТОГАЗОВІЙ СФЕРІ. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), 1(1). Retrieved from https://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/61

Most read articles by the same author(s)