ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ МАГІСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ ГАЗУ

Authors

  • Є А. Ревтюк
  • О. М. Сусак

Keywords:

трубопровідний транспорт, ризики, класифікація, оцінка, специфіка.

Abstract

Розглянуто природу та оцінено специфіку оцінювання ризиків, які
виникають в процесі транспортування газу магістральними трубопроводами.

References

1. Хохлов Н.В. Управление риском : Учеб.пособие для вузов.-М.:ЮНИТИ-
ДАНА,2001.-239с.
2. Kent Muhlbaer W. Pipeline Risk Managment Manual: Ideas, Techniques, and
Resources. – Oxford.- 2004.-422 с.
3. Кісь С. Я., Люта Н. В., Петренко В. П. Про інтелектуальний потенціал
нафтогазової галузі України як важливу складову її енергетичної безпеки //
Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2006 р. - №1(13). – С. 93-99.
4. Вітлінський В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. –
К.:ДЕМІУР. - 1996 – 212с.
5. Шерепа О. М. Теоретико-прикладні основи врахування ризиків при оцінці
ефективності реального інвестування //// автореферат к.е.н. Дніпропетровськ-
2008, с.21
6. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами: пер. с англ.– М., Финансы и
статистика 1997 – 800 с.
7. Таран О. В. Фінансовий ризик-менеджмент економічних агентів Харків //
автореферат к.е.н – 2005 , с. 21
8. Турмачев Е.С. Методические проблемы количественного определения
рисков инвестиционных проектов// Аудит и финансовый анализ . – 1997 р. -
№3. – С.2-12.
9. Р.М.Говдяк, Я.М.Семчук, Л.Б.Чабанович, Б.І. Шелковський, Г.М.Кривенко
Енергоекологічна безпека нафтогазових об’єктів. Наукове видання. Івано-
Франківськ, Лілея-НВ 2007 – 554 с.
10. Р.М.Говдяк, Ю.М.Коснирєв. Кількісний аналіз аварійного ризику
газотранспортних об’єктів підвищеної небезпеки. – Львів.: Кальварія, 2007, -
158 с.

Published

2018-05-05

How to Cite

Ревтюк, Є. А., & Сусак, О. М. (2018). ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ МАГІСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ ГАЗУ. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), 1(1). Retrieved from https://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/66