ІННОВАЦІЙНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ НГКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Authors

  • Д. В. Тимошенко

Keywords:

інновації, винахідництво, конкурентоздатність, команда, соціалізація, мотивація, інтелектуальна праця.

Abstract

Запропоновано шляхи та інструменти інноваційно орієнтованої
соціалізації працівників підприємств нафтогазового комплексу з метою
активізації винахідницької діяльності в галузі.

References

1. Розгонюк В. Науково-технічний прогрес у нафтогазовій галузі на порозі XXI
століття [Текст] / В. Розгонюк, С. Білик, М. Марухняк // Нафтова і газова
промисловість. — 2000. — № 5. — С. 3.
2. Гриневич А. О. Передумови та особливості розвитку інноваційної діяльності
в Україні [Текст] / А. О. Гриневич // Нафтова і газова промисловість. —
2007. — № 3. — С. 11.
3. Осінчук З. П. Пріоритетні напрямки інноваційного розвитку газової
промисловості [Текст] / З. П. Осінчук // Нафтова і газова промисловість. —
2004. — № 6. — С. 6.
4. Лизун С. О. Нова управлінська команда НАК «Нафтогаз України»
кардинально змінила ставлення до науки у Компанії [Текст] / С. О. Лизун //
Геологічна галузь: проблеми розвитку. — 2003. — С. 7—9.
5. Артемчук І. О. Підготовка резерву керівних кадрів[Текст] // Нафтова і газова
промисловість. — 2000. — № 2. — С. 59.
6. Рибчич С. Й. Проблеми і перспективи розвитку корпоративної науки [Текст]
/ С. Й. Рибчич, О. Т. Драганчук, С. О. Лизун, Д. О. Єгер, О. О. Зарубін //
Нафтова і газова промисловість. — 2005. — № 3. — С. 3.
7. Раман К. От нефти к информации [Текст] / К. Раман // Комп&ньоН. — 2007.
— № 1—2. — С. 57.
8. Советский энциклопедический словар [Текст] / Сост.: А. М. Прохоров, М. С
Гиляров и ил. — М.: «Советская энциклопедия», 1980. — С. 1258.
9. Власенко Ф. Особливості соціалізації індивіда в умовах інформаційного
суспільства (соціально-філософський аналіз): иль… ильн. ильне. Наук:
09.00.03 [Текст] / Власенко Федір Павлович. — К., 2007. — 185 арк.
10. Якушенок Т. Дистанционное образование как способ вторичной
социализации личности. Опыт СГА : Социально-философский ильне :
иль. … ильн. филос. Наук : 09.00.11 [Текст] / Якушенок Татьяна
Васильевна. — М., 2005. — 173 c.
11. Бойчук О. Теоретичні засади процесу соціалізації з позиції державної
політики розвитку громадської активності молоді / Олег Бойчук // Державне
управління та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. Дніпропетровського
регіонального інституту державного управління. [Електрон. Текстові дані]
(130 Кб). — Систем. вимоги: Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP/Vista/Win7.
Acrobat reader. — Заголовок з титул. Екрану. — Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dums/2010_2/10bodgam.pdf . (Перевірено
10.11.2010).
12. Рудакова С. Г. Сценарні альтернативи розвитку та регулювання ринку праці
в нестабільній економіці [Текст] / С. Г. Рудакова // Український соціум. —
2009. — № 3 (30). — С. 83-91.
13. Посібник з кластерного розвитку / [Електрон. Текстові дані] (890 Кб). —
Систем. вимоги: Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP/Vista. Acrobat reader. —
Заголовок з титул. Екрану. — Режим доступу: http://economymk.
gov.ua/download/books/ClusterHandbookUkr.pdf (13.09.2010).
14. Мартиняк І.О. Формування кластерної політики як механізму вдосконалення
інфраструктури функціонування малого та середнього інноваційного бізнесу
в регіоні [Текст] / І. О. Мартиняк // Регіональна економіка. — 2008. — № 4.
— С. 57.
15. Кристенсен К. Дилемма инноватора. Как из-за ильн технологий погибают
ильне компании [Текст] / Клейтон М. Кристенсен. — М.: «Альпина Бизнес
Букс», 2004. — 239 с.
16. Йохна М. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навч. посіб.
[Текст] / М. Йохна, В. стадник. — К.: Видавничий центр «Академія, 2005».
— С. 26.
17. Тимошенко Д. В. Створення постійних і тимчасових команд в рамках
підприємства з метою інтенсифікації інтелектуальної праці персоналу
[Текст] / Д. В. Тимошенко // Вісник Хмельницького національного
університету. — 2010. — № 2. — Т. 2. — С. 91.
18. Мурсалімова Н. Основні фактори формування управлінської команди
[Текст] / Н. Мурсалімова // Вісник УАДУ. — 2001. — № 3. — С. 61—63.

Published

2018-05-05

How to Cite

Тимошенко, Д. В. (2018). ІННОВАЦІЙНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ НГКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), 1(1). Retrieved from https://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/67