ОЦІНКА ІНТЕГРОВАНОГО ВНУТРІШНЬОГО РИЗИКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАФТОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Authors

  • Л. І. Ріщук
  • Л. С. Тараєвська

Keywords:

ризик, оцінка, метод, комбінація, кількість, якість, управління.

Abstract

Вибрано і рекомендовано метод інтегральної оцінки ризиків господарської
діяльності нафтопереробних підприємств України в умовах загострення
конкуренції.

References

1. Лігоненко Л. О. Управління господарським ризиком як елемент системи
протидії банкрутству торговельного підприємства / Лігоненко Л. О. — К., 1998.
— 185 с.
2. Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві:
монографія / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. — К. : КНЕУ, 2004. —
480с.
3. Гранатуров В. М. Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми
визначення, класифікації та кількісної оцінки / Гранатуров В. М., Литовченко І.
В., Харічков С. К. — Одеса, 2003. —164 с.
4. Ильяшенко С. Н. Хозяйственный риск и методы его измерения /
Ильяшенко С. Н. — Сумы : „Мрія-1” ЛТД, 1996 — 102 с.
5. Лук'янова В.В. Діагностика ризику діяльності підприємства: монографія
/ В.В. Лук'янова. – Хмельницький : ПП Ковальський В.В. – 2007. – 312 с.
6. Машина Н. І. Економічний ризик і методи його вимірювання :
навчальний посібник / Н.І.Машина — К. : Центр навчальної літератури, 2003.
— 188 с.
7. Аналіз виробничої діяльності НПЗ // Газ & Нафта. Енергетичний
бюлетень. — 2005. — № 1 (109). — С. 19
8. Аналіз виробничої діяльності НПЗ // Газ & Нафта. Енергетичний
бюлетень. — 2006. — № 1 (121). — С. 39
9. Аналіз виробничої діяльності НПЗ // Газ & Нафта. Енергетичний
бюлетень. — 2007. — № 1 (133). — С. 25
10. Аналіз виробничої діяльності НПЗ // Газ & Нафта. Енергетичний
бюлетень. — 2008. — № 1 (145). — С. 23
11. Аналіз виробничої діяльності НПЗ // Газ & Нафта. Енергетичний
бюлетень. — 2009. — № 1 (157). — С. 21
12. Витвицький Я. С. Економічна оцінка гірничого капіталу нафтогазових
компаній : Монографія / Витвицький Я. С. — Івано-Франківськ : ІФНТУНГ,
2007. — 431 с.

Published

2018-05-05

How to Cite

Ріщук, Л. І., & Тараєвська, Л. С. (2018). ОЦІНКА ІНТЕГРОВАНОГО ВНУТРІШНЬОГО РИЗИКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАФТОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), 1(1). Retrieved from https://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/69