ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАФТОПРОДУКТАМИ В УКРАЇНІ

Authors

  • І. Б. Галюк

Keywords:

Процес нафтопереробки, нафтова галузь, енергоресурси, нафтопродукти.

Abstract

Розглянуто показники роботи нафтопереробного комплексу України.
Визначено основні проблеми, які стримують активізацію процесу
нафтопродуктозабезпечення вітчизняного ринку та знижують експортну
спроможність українських нафтопереробних заводів у реалізації продуктів
високої якості.

References

1. The Washington Quarterly, January 2009.
2. Особливості галузевої організації міжгалузевих комплексів. Паливно-
енергетичний комплекс [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:
http://www.lnu.com.ua.
3. Енергоефективність як ресурс інноваційного розвитку: Національна
доповідь про стан та перспективи реалізації державної політики
енергоефективності у 2008 році / С.Ф. Єрмолов, В.М. Геєць, Ю.П. Ященко, В.В.
Григоровський, В.Е. Лір та ін. – К., НАЕР, 2009. – 93 с.
4. Диверсифікація поставок нафти до України: актуальність, проблеми,
шляхи їх вирішення // Національна безпека і оборона. – 2009. - №6.- с.26-33.
5. Бурлака Г. Стратегия нефтепродуктообеспечения как составяющая
энергетической безопасности Украины / Г. Бурлака // Зеркало недели. –2009.-
№ 16.
6. Куюн С. «Еврочемпионат» для украинской нефтепереработки / Куюн С. //
Зеркало недели –2010.- № 2.
7. Бурлака Г. Євростандарти і проблеми нафтопереробки в Україні / Бурлака
Г. // Дзеркало тижня. – 2007. - № 45.
8. Власюк О.С. Конкурентоспроможність енергетики: стан, проблеми,
перспективи / Власюк О.С., Прейгер Д.К. // Стратегічна панорама. – 2009. – №2.
– С.26-35.
9. Основні проблеми українського ринку нафти і нафтопродуктів.
Пропозиції щодо їх подолання [Електронний ресурс]. – Режим доступу до
ресурсу: http://www.vuzlib.net.
10. Ван Даеле П. Інвестиційний клімат у нафтогазовій галузі України:
пропозиції з покращення / Ван Даеле П. // Національна безпека і оборона. –
2009. - №6.- с.40-41.

Published

2018-05-05

How to Cite

Галюк, І. Б. (2018). ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАФТОПРОДУКТАМИ В УКРАЇНІ. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), 1(1). Retrieved from https://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/73