THE NEED TO USE NEO-CHARISMA IN THE MANAGEMENT THEORY AND PRACTICE

Authors

  • Andriy Ustenko Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  • dmytro tymoshenko Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

DOI:

https://doi.org/10.31471/2409-0948-2020-1(21)-181-191

Keywords:

economy of show, innovations, instrumental rationality, leadership, neo-charisma.

Abstract

The article substantiates the expediency of using the concept of neo-charisma in the organization theory and in public administration, taking into account the very origin of the concept. The attraction to the so-called ‘post-charisma’ (neo-charisma), which replaces Weber's affective order, is justified by modern development trends: requirements for globalization, innovative development, as well as Ukraine's integration into the European and World Space. The importance of using the phenomenon of neo-charisma by socio-economic systems of all forms of ownership and spheres of activities is, in fact, a strategic development plan that determines the priorities of enterprises and organizations with the most optimal ways to achieve them. It is noted that the classical approach to the concept of charisma loses to a new view of a person of the knowledge economy (as well as its derivatives — the show economy), as an independent carrier of all those qualities available only to a charismatic leader, and contains a wide range of tools and methods of application in the field of innovation. Given the complexity of functioning environment of modern Ukrainian socio-economic systems in the context of threats and weaknesses more than opportunities and advantages, we focus on the development of conceptual foundations — a kind of key requirements for functioning in an irrational environment. The essence of ‘neo-charisma’ is presented. Attention is drawn to the use of modern methods of managing the intellectual resource of employees when creating innovations, which allow taking into account the peculiarities of their development. The necessity of comprehensive study of the factors influencing the emergence of the phenomenon of neo-charisma is emphasized. Special attention is paid to the retrospective of formation and existence of social order, and measures to support the latter are proposed. Tool for managing the phenomenon of neo-charisma is also proposed, which will facilitate the management of socio-economic system and will contribute to the better use of organization's intellectual resources.

References

Betta, M. (2019). Business, organization theory, and the current challenge of neocharisma. Business and Society Review, 124 (2), 261–281.

Moore, B. (1998). Moral aspects of economic growth, and other essays. New York : Cornell University Press.

Barley, S. R. (2016). 60th Anniversary Essay: Ruminations on How We Became a Mystery House and How We Might Get Out. Administrative Science Quarterly, 6 (1), 1–8.

Kheyyerdal, T. Ekspeditsiya «Kon-Tiki». «Ra». Per. s norvezhsk. Poslesl. A. A. Gubera. Moskva : «Mysl'» [in Russian].

Tymoshenko, D. V. (2012). Filosofiya ekonomiky yak osnova formuvannya novoho svitovoho ekonomichnoho poryadku. Ekonomichnyy i sotsialʹnyy rozvytok Ukrayiny v KHKHI stolitti: natsionalʹna identychnistʹ ta tendentsiyi hlobalizatsiyi : zbirnyk tez dopovidey Devʺyatoyi Mizhnarodnoyi nauk.-prakt. konf. molodykh vchenykh (m. Ternopilʹ, 23–24 lyutoho 2012 r.) – Economic and social development of Ukraine in the XXI century: national identity and trends of globalization: a collection of abstracts of the Ninth International scientific-practical conference of young scientists. Ternopilʹ : Vydavnycho-polihrafichnyy tsentr «Ekonomichna dumka TNEU», Ch. 1, 66–67 [in Ukrainian].

Weber, M. (1972). Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Sozologie. Tübingen : Mohr.

(1998). Sovremennaya zapadnaya filosofiya: Slovar'. Sost. i otvetstvennyye red.: Malakhov B. C., Filatov V. P. 2-ye izd., pererab. i dopoln. Moskva : TON – Ostozh'ye [in Russian].

Smith, D. N. (1998). Faith, reason, and charisma: Rudolf Sohm, Max Weber, and the Theology Of Grace. Sociological Inquiry, 68 (1), 32–60.

Enkel'man, N. B. (2000). Kharizma. Lichnostnyye kachestva kak sredstvo dostizheniya uspekha v professional'noy i lichnoy zhizni. Per. s nem. Moskva : AO «Interekspert» [in Russian].

Alan, B. (1993). Charismatic leadership in business organizations: some neglected issues. The Leadership Quarterly, 4 (3–4), 289–304.

Sosik, J. (2005). The role of personal values in the charismatic leadership of corporate managers: a model and preliminary field study. The Leadership Quarterly, 16 (2), 221–244.

Payn, D., Gilmor Dzh. (2005). Ekonomika vpechatleniy. Rabota — eto teatr, a kazhdyy biznes — stsena. Moskva : Izdatel'stvo «Vil'yams» [in Russian].

Gule de Monto, P. (2010). Art-firma: Esteticheskiy menedzhment i metafizicheskiy marketing. Per. s angl. Kiyev : Companion Group [in Russian].

Tymoshenko, D. V. (2015). Upravlinnya motyvatsiyeyu personalu v umovakh formuvannya novykh sotsialʹnykh tsinnostey i motyvatsiynykh oriyentyriv intelektualʹnoyi ekonomiky. Suchasni tekhnolohiyi pidvyshchennya efektyvnosti upravlinnya haluzevymy i rehionalʹnymy sotsialʹno-ekonomichnymy systemamy: kolektyvna monohrafiya pid red. d. e. n., prof. Petrenka V. P., d. e. n., prof. Polyansʹkoyi A. S. – Modern technologies to improve the management of sectoral and regional socio-economic systems: a collective monograph, ed. Ivano-Frankivsk: IFNTUOG, Issie 1, 61–88 [in Ukrainian].

Mel'nik, D. (2006). Epokha total'nogo impressionizma. Komp&n'oN – Companion, 17–18, 28–29 [in Russian].

Filippovskaya, Yu. (2012). Vremya liderov-stareyshin. &.STRATEGII – &.Strategies, 6, 40–43 [in Russian].

Moroz, N., Sheremeta, P. (2003). Liderstvo v stile dzhaz. &.STRATEGII – &.Strategies, 6, 14–16 [in Russian].

Shmitt, B., Rodzhers, D., Vrotsos, K. (2005). Biznes v stile shou. Marketing v kul'ture vpechatleniy. Per. s angl. N. Livinskoy, S. Balatskogo. Moskva: Vil'yams [in Russian].

Burns, J. (2004). Transforming leadership : a new pursuit of happiness. New York: Groove Press.

Dzheykobs, Ch. (2010). Neyromenedzhment. Pochemu ne rabotayet motivatsiya metodom knuta i pryanika. Per. s angl. Kiyev : Companion Group [in Russian].

Bern, E. (2006). Igry, v kotoryye igrayut lyudi: psikhologiya chelovecheskikh otnosheniy. Lyudi, kotoryye igrayut v igry : psikhologiya chelovecheskoy sud'by. Moskva : Eksmo [in Russian].

Chenskiy, V. (2008). Stimulirovaniye lichnosti. Komp&n'oN – Companion, 16, 72–74 [in Russian].

Kalinauskas, I. (2013). Lift. Podnimite vnutrennyuyu energiyu na maksimal'no vozmozhnyy uríven'. Moskva : Al'pina Biznes Buks [in Russian].

Tymoshenko, D. V., Ustenko A. O. (2013). Shlyakhy harmonizatsiyi lyudsʹkykh stosunkiv u konteksti timbildinhu. Problemy ratsionalʹnoho vykorystannya sotsialʹno-ekonomichnoho ta pryrodno-resursnoho potentsialu rehionu: finansova polityka ta investytsiyi : Zb. naukovykh pratsʹ. Vyp. KHIKH (4) / SEU. Natsionalʹnyy un-t vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannya. In-t Yevropeysʹkoyi intehratsiyi. Redkol. : holov. red. V. I. Pavlov. – Problems of rational use of socio-economic and natural resource potential of the region: financial policy and investments: Collection of scientific works. Rivne, 212–219 [in Ukrainian].

Khristich, A. (2012). Emotsional'noye i intellektual'noye uchastiye. Komp&n'oN – Companion, 33–34, 22–23 [in Russian].

Nay, D. (2006). Gibkaya sila. Kak dobit'sya uspekha v mirovoy politike. Moskva: Trend [in Russian].

Petrenko, V. P. (2006). Upravlinnya protsesamy intelektokorystuvannya v sotsialʹno-ekonomichnykh systemakh : naukova monohrafiya – Management of intellectual processes in socio-economic systems: a scientific monograph. Ivano-Frankivsʹk : «Nova Zorya» [in Ukrainian].

Dorfman, P. (1988). Background Work Values. Advances in International Comparative Management, 3, 127–150.

Gorbatova, A. (2013). Kul'turnyye razlichiya i ikh vliyaniye na sovremennyy bíznes. &.STRATEGII – Strategies,12, 10–14 [in Russian].

Seligman, M. (2012). Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being. New York: Free Press.

Published

2021-02-03

How to Cite

Ustenko, A., & tymoshenko, D. (2021). THE NEED TO USE NEO-CHARISMA IN THE MANAGEMENT THEORY AND PRACTICE. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), (2(22), 181–191. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2020-1(21)-181-191