НАУКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ НАФТОГАЗОВОЇ АКАДЕМІЇ: РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ

Authors

  • М. О. Данилюк
  • Л. М. Киба

Keywords:

академія, наука, практика, потенціал,

Abstract

Аналізується доробок та оцінюється науковий потенціал Української
нафтогазової академії в сфері економічних досліджень, демонструються
проблеми сучасного процесу взаємодії науки і практики в сфері

References

1. Витвицький Я. С. Методика диференціації рентних платежів у
нафтовидобуванні / Я. С. Витвицький, М. О. Данилюк //Актуальні проблеми
формування рентної політики в сучасних умовах: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 травня 2007 р.). – У трьох частинах / РВПС України. – К.:
РВПС України НАН України, 2007. – Ч. 2. – С.56-66.
2. Витвицький Я.С. Економічна оцінка гірничого капіталу нафтогазових
компаній / Я. С. Витвицький // Наукова монографія. – Івано-Франківськ:
ІФНТУНГ, 2007. - 431 с.
3. Фадєєва І. Г., Данилюк М. О. Інтегрована система оперативного оцінювання
витрат бурових підприємств: монографія / ІФНТУНГ – Івано-Франківськ:
Супрун В. П., 2009. – 170 с.
4. Киба Л. М. Управління виробничими запасами підприємств сфери
видобування та транспортування природного газу //Автореферат дисертації на
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук – Івано-Франківськ,
Факел – 2009. – 19 с.

Published

2018-05-05

How to Cite

Данилюк, М. О., & Киба, Л. М. (2018). НАУКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ НАФТОГАЗОВОЇ АКАДЕМІЇ: РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), 1(1). Retrieved from https://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/60

Most read articles by the same author(s)