РЕЗУЛЬТАТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ НГВУ „ДОЛИНАНАФТОГАЗ” В КОНТЕКСТІ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

Authors

  • С. Я. Кісь
  • М. М. Мельницький

Keywords:

якість діяльності, економічна безпека, просторова модель.

Abstract

В статті здійснено апробацію просторової графоаналітичної моделі
оцінки та управління якістю діяльності організації в умовах гарантування
економічної безпеки НГВУ „Долинанафтогаз”.

References

1. Кісь С. Я. До обґрунтування доцільності інтелектуалізації процесів
управління нафтогазовим комплексом України / С.Я.Кісь // Соціально-
економічні проблеми сучасного періоду України: збірник наукових праць.
– Львів.: НАН України. Інститут регіональних досліджень, 2008. –
Випуск 2 (70). – С. 301 - 313.
2. Титаренко Олексій. Партнерство в нафтовому та газовому секторах як
наріжний камінь енергетичної самодостатності України / Олексій
Титаренко // Новий економіст України. – грудень 2008 р. – С. 31.
3. Richard Ricketts, „Survey Points to Praktices that Reduce Refinery
Maintenance Spending”, Oil and Gas Journal, 4 July 1994, 38.
4. Agis Salpukas, „New Ideas for U.S. Oil”, The New York Times, 16 November
1995, C1,C18.
5. Кісь С.Я. Про інтелектуальний потенціал нафтогазової галузі України як
важливу складову її енергетичної безпеки / С.Я. Кісь, Н.В. Люта, В.П.
Петренко // Науковий вісник ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ, 2006. –
№1(13). – С. 93 - 99.
6. Кісь С.Я. Використання галузевого інтелекту в контексті безпеки
розвитку соціоприродних систем (на прикладі нафтогазової галузі
України) / С.Я Кісь., Є.І. Крижанівський, В.П. Петренко, І.Б. Галюк //
Науковий вісник ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ, 2007. – №2(16). – С. 126
- 130.
7. Кісь С.Я. Про доцільність виконання масштабної діагностики і оцінки
стану персоналу організаційних утворень нафтогазового комплексу
України / С.Я. Кісь, Д.В. Тимошенко, В.П.Петренко // Науковий вісник
ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ, 2009 р. – №1(19). – С. 147 - 152.
8. Кісь С.Я. Результати діагностики якості функціонування нафтогазового
комплексу України / С.Я. Кісь, Д.В.Шлемко, С.А.Побігун // Науковий
вісник ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ, 2010 р. – №1(23). – С.117 -124.
9. Кісь С.Я. Графоаналітична модель якості людських ресурсів соціально-
економічних систем мезо- і мікроекономічного рівня / С.Я.Кісь, В.П.
Петренко // Вісник Прикарпатського університету ім.. В. Стефаника. –
Івано-Франківсь, 2009. Вип.. 7. – С. 95 - 99. – (Серія „Економіка”).
10. Кісь С.Я. Просторова графоаналітична модель комплексного
менеджменту якістю функціонування організаційних утворень /
С.Я. Кісь, В.П. Петренко // Матеріали міжнародної науково-практичної
конференції „Міжнародний бізнес та менеджмент: проблеми та
перспективи в умовах глобалізації”. (22-24 жовтня), 2008 р. –
Тернопіль: Економічна думка, 2008. – С. 254 - 256.(616с.)
11. Кісь С.Я. Контролінг якості як один з важливих інструментів
стратегічного управління підприємством / С.Я. Кісь, С.З. Левочко //
Матеріали ІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і
практика стратегічного управління розвитком регіональних суспільних
систем». – Івано-Франківськ, 2009. – С. 41 - 43.
12. Кісь С.Я. Якісні складові економічної безпеки соціально-економічних
систем [Текст] / С.Я.Кісь // Збірник доповідей ІІІ Науково-практичного
семінару з міжнародною участю „Проблеми розбудови митної системи в
інтересах економічної безпеки України”. – Тернопіль , 2009. – С 83 -

Published

2018-05-05

How to Cite

Кісь, С. Я., & Мельницький, М. М. (2018). РЕЗУЛЬТАТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ НГВУ „ДОЛИНАНАФТОГАЗ” В КОНТЕКСТІ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), 1(1). Retrieved from https://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/71

Most read articles by the same author(s)